top of page
Çimenlerin üzerinde oturan çocuk

Bireysel Eğitimler

Merkezimizde bütünsel bir yaklaşımla bireylerin zihinsel, motor, dil , sosyal, duygusal ve özbakım becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan bireysel eğitim programı haftada 2 veya 3 seans olarak her biri alanında uzman eğitimciler tarafından bire bir eğitim şeklinde uygulanır.

Merkezimize gelen öğrencilerimizin çeşitli testler rapor bilgileri ve aile öyküsü alındıktan sonra ön değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme bulguları doğrultusunda çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım eğitim ve ya rehabilitasyon programı belirlenir.

Yıllık planlamada temel hedefler öz bakım becerilerini geliştirme, eğitim yeterliliklerini artırma, iletişim becerilerini ve sosyal gelişimini destekleme, özgüvenini artırma, bedensel yetkinliğini artırma, ve bağımsız yaşam becerileri geliştirmesini desteklemektir.

Her öğrenci için yıllık hedefler doğrultusunda bireysel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile çocuğun performans düzeyinden hareketle, yapılacak çalışmaların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile kullanılacak yöntemler ve materyaller belirlenir. BEP planları ara değerlendirme formları ve gözlemlerle ihtiyaca göre revize edilir. Sürecin verimliliği açısından büyük önem taşır. Ayrıca çocuğun elde ettiği kazanımları hayatın diğer alanlarına da yansıtıp yansıtamadığı takip edilir.

bottom of page