top of page

Kurumumuzda Kimler Faydalanabilir ?

Kurumumuzda Milli eğitim bakanlığının belirlediği Fiziksel zihinsel özel öğrenme güçlüğü ve yaygın gelişimsel eğitim programları uygulanmaktadır.

Ücretsiz Faydalanıla Bilinen Programlar

Merkezimize %20 ve üzeri engeli olan 0-100 yaş arası bireyler başvurabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi

 • Artikülasyon Bozuklukları

 • Ses Bozukluğu

 • Kekemelik

 • Motor Konuşma Bozukluğu

 • Ekolali

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

 • Otizm

 • Asperger Sendromu

 • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

 • Rett Bozukluğu

 • Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA)

Öğrenme Güçlüğü

 • Okuma - Yazma Eğitimi

 • Türkçe - Matematik Eğitimi

 • Diskleksi - Hiperaktivite

 • Bilişsel Beceriler

 • Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

 • Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)

 • Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

Fizik Tedavi Hizmetleri

 • Serabral Palsi

 • Felç/İnme

 • Spina Bifida

 • Yürüme Bozukluğu

 • Kas Hastalıkları

 • Multiple Skleroz

Zihinsel Yetersizlik

 • Orta Derecede (Öğretilebilir) 

 • Ağır Derecede (Bağımlı) 

 • Çok Ağır (Tam Bağımlı)

 • Down Sendromu

 • Mental Reterdasyon

bottom of page