top of page
aula25-2.jpg

Dil Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir?
Konuşulanı anlama ve kendini ifade etme iletişim için gerekli becerilerdir. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireyler konuşulanları anlama veya kendini ifade etme becerilerinde bazen de her ikisinde sorun yaşarlar. Dil ve konuşmayla ilgili bozukluklar sorun yaşanan becerilere göre değişiklik gösterir. Birey başkalarını anlamakta ve düşüncelerini anlaşılır, yapıca düzgün kurulmuş cümlelerle ifade etmekte zorluk yaşıyorsa dil bozukluğu, sesleri net anlaşılır şekilde telaffuz edemiyor, artikülasyonda sorun yaşıyorsa, ses düzeyinde sıkıntı varsa veya kekemelik gibi konuşmasında akıcılık problemleri varsa, konuşma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Dil ve konuşma bozuklukları kategorileri;

  • Gecikmiş Dil ve Konuşma: Bireyin dil becerilerinin anlama ve ifade etme yönünden yaşından beklenen seviyede gelişim göstermemesi

  • Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukları: Bireyin sesleri, heceleri ve sözcükleri normalden dikkat çekici derecede farklı ve anlaşılması zor şekilde kullanması

  • Akıcılık Sorunları (Kekemelik): Bireyin konuşmasının akıcılık, hız, ritim gibi kısımlarında sorun yaşaması

  • Ses Bozuklukları: Sesin perde, şiddet ya da kalitesinde belli nedenlerden ötürü normalden olumsuz yönde farklılık oluşması

  • Afazi (Edinilmiş Dil Bozuklukları): Nörolojik kaynaklı, çoğu zaman beyindeki bir hasar sonucu meydana gelen dil ve konuşma bozukluklarıdır.

  • Yutma Bozuklukları: Genellikle nörolojik bir sebep sonucu ortaya çıkar ve yutma eyleminin değişik aşamalarında görülen güçlüklerle kendisini gösterir.

  • Motor Konuşma Bozuklukları: Nörolojik bir nedenden ötürü konuşma eyleminde rol alan kas gruplarında görülen güçsüzlük, hasar, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşmanın olumsuz etkilenmesiyle oluşur.

Dil ve konuşma bozukluklarının yukarıda görüldüğü gibi çeşitli nedenleri olabilmektedir. Konuşmada rol alan yapılardaki bozukluklar, yarık damak, diş problemleri, nörolojik problemler, işitme kaybı gibi fiziksel sebeplerle beraber, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozuklukları, down sendromu gibi gelişimsel ve genetik bozukluklar da dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilmektedir.

Dil ve Konuşma terapisti ne yapar?
Tüm yaşlardan bireylerdeki dil, konuşma ve iletişim bozukluklarını değerlendirir ve tedavisini planlayıp uygular. Beslenme ve yutma ile ilgili güçlük yaşayan çocuk ve yetişkinlere yardım eder, gerekli müdahalede bulunur. Bireyi ve ailesini bilgilendirerek sorunların aşılması danışmalık yapar.

Merkezimizde bulunan Dil ve konuşma terapistlerimiz çeşitli testler yardımı ile bireyin hangi alanlarda ne seviyede güçlük yaşadığını değerlendirir ve bireyin ihtiyacı doğrultusunda terapi planı yapar.

bottom of page