top of page

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme terapisi duyu işlev bozukluklarından kaynaklana problemlere uygun çözümler sunmak için beyin ve davranış ilişkileri üzerine odaklanır.

Duyu İşlev Bozukluğu Nedir?
Duyu işlev bozuklukları, kişinin vücudunu çevreye uygun bir şekilde kullanmasını mümkün kılan nörolojik süreçlerde oluşan sorunları tanımlamaktadır. Başka bir deyişle, kişinin vücudundan ve çevresinden gelen duyular aracılığı ile alınan bilgileri uygun şekilde organize edememesidir.

Öğrenmenin temelinde yer alan ve duyu bütünleme bozuklukları arasında en çok problem görülen duyular; vücudumuzun denge merkezi olan vestibuler duyu, kas eklem sistemimizle ilgili olan proprioseptif duyu ve iç organlarımızdan aldığımız uyaranları vücudumuzdan beynimize gönderen interoseptif duyudur.

Duyu Bütünleme Terapisi Nasıl Uygulanır?
Duyu bütünleme terapisi, duyu işlev bozukluklarından kaynaklana problemlere uygun çözümler sunmak için beyin ve davranış ilişkileri üzerine odaklanır. Terapinin amacı, çocukların yaşadıkları zorluklara neden olan nörofizyolojik adaptasyonlarını sağlamaları ve duruma uygun adaptif cevap çıkarmalarına yardımcı olmaktır.

Duyu bütünleme bozukluğu yaşayan bireylerde, öğrenme ve davranış, normal dışı bir gelişim seyri gösterir. Bu sebeple çocuklardaki problemin sebebinin duyulardan mı duygulardan mı kaynaklandığının tespiti çok önemlidir. Her bireyin duyusal işlev bozukluğu kaynaklı problemi birbirinden farklı seyreder. Bu yüzden her birey için durumuna özel planlama yapılmalıdır.

Uzmanlarımız uyguladıkları testler ,yaptıkları değerlendirmeler ve ailenin talepleri doğrultusunda bireysel olarak en uygun çalışma planını yaparlar.

Duyu bütünleme terapisi merkezimizde destekleyici materyaller kullanılarak, özel hazırlanmış mekanlarda ve konunun uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

bottom of page