top of page
Çocuk Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Merkezimizde bulunan fizyoterapi ekibimiz tarafıdan çok yönlü tedavi yaklaşımı ile bireyin engel durumuna, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel terapi programı oluşturulur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi doğum öncesi, doğum ya da doğum sonrasında oluşabilen beyin veya sinir sistemi hasarları, genetik, metabolik veya travmatik nedenlerden dolayı gelişen kas-iskelet sisteminin kontrol edilmesinde yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik tedavi yöntemlerini içeren bilim alanıdır.

Merkezimizde bulunan fizyoterapi ekibimiz tarafıdan çok yönlü tedavi yaklaşımı ile bireyin engel durumuna, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel terapi programı oluşturulur. Bireye uygun hedefler belirlenerek kaba motor becerilerin, denge ve koordinasyonun ve kuvvet ve dayanıklılığın geliştirilmesinin yanında bilişsel ve duyusal sürecin entegrasyonu ile günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesi artırılır. Fizyoterapi ne kadar erken yaşta başlarsa bireyin hayatına katkısı o kadar etkili olur.

Fizyoterapi hizmeti kimlere verilir?

  • CP( Serabral Palsi)

  • Spina Bifida

  • Kas Hastalıkları

  • Mental Retardasyon

  • Motor Retardasyon

  • Nörolojik rahatsızlıklar

  • Gelişim Geriliği

  • Genetik Bozukluklar

bottom of page