top of page
Hikaye zamanı

Grup Eğitimleri

Merkezimizde uyguladığımız grup eğitim programı öğrencilerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları için ihtiyaç duydukları becerileri desteklemek amacıyla hazırlanmış birçok aktiviteden oluşmaktadır. Bu çalışmalar kimi zaman sınıf içi kimi zaman dış mekanlarda uzmanlar eşliğinde farklı terapi yöntemleri ile yapılabilmektedir.


Gruplar çalışmaları planlanırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve destek ihtiyaçları dikkate alınır. Her bir öğrenci hem bireysel hedefleri hem de grup hedefleri açısından ayrı ayrı değerlendirilir. Grup çalışmaları yapılırken çocuklar grup içinde arkadaşlarını model alırlar ve bu durum avantaja dönüştürülürse öğrenme hızlarını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkiler.

bottom of page